EMP-PARTNERS s.r.o.

účtovnícke služby v najvyššej kvalite - rýchlosť, odbornosť, rozumné ceny

Mzdová agenda

Vedenie mzdovej agendy je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje neustále sledovanie legislatívnych zmien. Myslíte si, že svoj drahý čas by ste mali venovať tomu, čo vašej spoločnosti prináša zisk a vedenie mzdovej agendy nechať na odborníkov? Máme rovnaký názor.


Pri vedení mzdovej a personálnej agendy poskytujeme našim klientom komplexné služby vrátane:
• Elektronické prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní sociálneho a zdravotného poistenia
• Prihlasovanie a odhlasovanie SZČO, závodov
• Spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných
   odvodov podľa podkladov získaných od klienta)

• Mzdová evidencia, vedenie mzdového listu, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
• Spracovanie výkazov pre poisťovne, mesačných prehľadov a ročných hlásení o zrazených preddavkoch
  na daň z príjmov zo závislej činnosti

• Spracovanie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
• Vypracovania pracovnej zmluvy, alebo dohody v zmysle ustanovení Zákonníka práca
• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
• Poradenstvo v oblasti mzdovej a personálnej agendy
• Elektronické odosielanie mesačných výkazov do poisťovní a prehľadov a hlásenie na finančnú správu
• Archivácia dokladov, ďalšie úkony podľa konkrétnych požiadaviek klienta